Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

8.2.13. Náklady řízení

Náklady nutné k provedení trestního řízení platí stát. Platí také náklady ustanoveného obhájce. Neplatí vlastní náklady obviněného, zúčastněné osoby a poškozeného, ani vydání způsobená zvolením obhájce a zmocněnce.

Byl-li obžalovaný pravomocně uznán vinným, je povinen nahradit státu:

 1. náklady spojené s výkonem vazby,

 2. odměnu a hotové výdaje uhrazené ustanovenému obhájci státem, pokud nemá nárok na obhajobu bezplatnou,

 3. náklady spojené s výkonem trestu odnětí svobody a s výkonem trestu domácího vězení a

 4. paušální částkou ostatní náklady, jež nese stát.

Některé sazby nákladů:

 • náklady domácího vězení (vyhláška 458/2009 Sb.): 50 Kč za den

 • náklady výkonu trestu: zákon č. 169/1999 o výkonu trestu odnětí svobody

 • paušální částka nákladů trestního řízení (vyhláška č. 312/1995 Sb.):

  1. ve věcech, v nichž došlo k vydání trestního příkazu, který nabyl právní moci, 2 000 Kč,

  2. v ostatních věcech, v nichž řízení v prvním stupni bylo vedeno před okresním soudem, 4 000 Kč,

  3. ve věcech, v nichž řízení v prvním stupni bylo vedeno před krajským soudem, 6 000 Kč.

   Částky se zvyšují, byl-li vyhotovován znalecký posudek. Nezvyšují se v důsledku podání odvolání.

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next