Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

8.1.3.5. Trestné činy obecně nebezpečné

Obecné ohrožení, obecné ohrožení z nedbalosti (§ 272 TZ, § 273 TZ)

Tohoto trestného činu se dopustí ten, kdo úmyslně vydá větší množství lidí v nebezpečí smrti nebo těžké újmy na zdraví nebo způsobí možnost majetkové škody velkého rozsahu. K samotné škodě na majetku pak ani nemusí dojít, stačí, že vznikne toto nebezpečí. Mohou tam patřit případy, kdy třeba výhybkář odejde z nádraží, ačkoliv ví, že zrovna musí přehodit výhybku, a z tohoto důvodu hrozí, že může dojít k vykolejení vlaku a zranění nebo smrti cestujících. Pilot letadla jen tak zkouší, jestli se mu podaří podletět vedení lanové dráhy a ohrozí tím životy a zdraví lidí atp. V případě, kdy dojde ke vzniku této škody, odpovídají pachatele kromě za obecné ohrožení za další trestné činy (např. ublížení na zdraví). Trestného činu obecného ohrožení se lze dopustit i z nedbalosti.

Ohrožení pod vlivem návykové látky (§274 TZ)

Za tento trestný čin odpovídají ti, kteří pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky vykonávají činnost, která je s tím neslučitelná, a to může ohrozit zdraví nebo život lidí nebo způsobit značnou škodu na majetku. Trestní sazba se u tohoto trestného činu zvyšuje, pokud pachatel již byl za podobné jednání v minulosti odsouzen nebo jinak postižen, nebo pachatel vykonává činnost, při které je požití návykové látky zvlášť nebezpečné (například řízení autobusu, letadla) nebo pokud způsobí někomu z nedbalosti ublížení na zdraví nebo větší škodu na majetku.

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next