Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

8.1.2.21. Omezení řidičského oprávnění

Od 8.12.2012 je možné pachateli trestného činu zanedbání povinné výživy (§196 zákona č. 40/2009 Sb.) uložit vedle trestu a případně jiných omezení také přiměřené omezení spočívající povinnosti zdržet se řízení motorových vozidel. Toto omezení má být především motivací pachatelům tohoto trestného činu k plnění vyživovací povinnosti - jak dlužné, tak do budoucna.Soud by měl toto omezení uložit zejména tehdy, je-li důvodná obava, že povinnost uhradit dlužné výživné bude mažena nebo ztěžována.

Pokud by pachatel i po pravomocném uložení takového omezení řídil motorové vozidlo, nejednalo by se o přestupek, ale o trestný čin maření úředního rozhodnutí a vykázání ve smyslu ust. § 337 zákona č. 40/2009 Sb.

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next