Právo a terénní sociální práce

Je třeba rozlišovat mezi trvalým pobytem občanů cizích států v ČR podle zákona o pobytu cizinců a místem trvalého pobytu českého státního občana v ČR podle zákona o evidenci obyvatel. Dále je třeba odlišovat přihlášení k „trvalému pobytu“ podle zákona o evidenci obyvatel od „přihlášení do společné domácnosti“, čímž se myslí oznámení nájemníka pronajímateli, že s ním v bytě bude do budoucna bydlet další osoby.

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next