Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

9.3.2.2. Přihlášení (občana ČR) k trvalému pobytu

Trvalý pobyt obyvatel se řídí ustanovením zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech (dále jen „zákon“). Podle § 10 zákona „místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu občana v České republice, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání“. Tyto důvody přihlášení k trvalému pobytu v daném místě jsou uvedeny pouze příkladně, nikdo není v žádném případě povinen správnímu orgánu zdůvodňovat, proč se k trvalému pobytu přihlašuje právě v daném místě.

Občan může mít vždy jen jedno místo trvalého pobytu. Objektem, který si člověk může zvolit za místo trvalého pobytu, může být objekt, který je označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem a který je podle zvláštního právního předpisu určen (tj. zkolaudován) pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci (ubytovna, chata).

Z přihlášení k trvalému pobytu vyplývají pro občana určitá práva – trvalý pobyt je podmínkou, aby se člověk stal občanem obce, v níž je přihlášen, aby mohl čerpat sociální dávky, aby mohl volit atd. Z přihlášení občana k trvalému pobytu však nevyplývají žádná práva k objektu, v němž je přihlášen, ani k vlastníkovi tohoto objektu – to takto říká výslovně zákon o evidenci obyvatel. To znamená, že z přihlášení k trvalému pobytu ještě nevyplývá právo bydlet v místě trvalého pobytu. Právo bydlet může vyplývat pouze z vlastnického práva k objektu, z práva nájmu nebo podnájmu takového objektu nebo jeho části, popřípadě z práv člena bytového družstva (a odvozeně rovněž ze souhlasu toho, kdo má některé z uvedených práv).

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next