Právo a terénní sociální práce

Trvalý pobyt, respektive registrace k němu, je statusovým prvkem. K trvalému pobytu se může přihlásit každý občan. K registraci potřebuje obvyklé osobní doklady (doklad totožnosti, popř. rodný list) a doklad o oprávnění používat nemovitost, kam se hlásí k bydlení (nájemní smlouva, smlouva o ubytování nebo výpis z katastru nemovitostí, popřípadě tentýž doklad, který se vztahuje k osobě, která s přihlášením do svého bytu souhlasí). Registrace je upravena zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel.

Trvalý pobyt skýtá mnoho práv v oblasti veřejného práva, počínaje dávkami sociální péče a hmotné nouze a konče možností volit do zastupitelstva obce. V praxi je registrace k trvalému pobytu obvykle více než potřebná a podle zákona je také s registrací k trvalému pobytu spojeno veřejné zdravotní pojištění.

Trvalý pobyt občana naopak nezakládá podle ust. § 10 odst. 2 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, žádné oprávnění v oblasti soukromého práva. Jako možná komplikace z přihlášky nechtěné osoby může plynout zásah exekutora, který navštíví byt v domnění, že se jedná o byt povinného. Pokud se tak stane, není oprávněný nájemce nebo uživatel bytu povinen exekutora do bytu vpustit, pokud tam povinný nebydlí.

Od 1. července 2009 je také adresa trvalého pobytu povinnou adresou k doručování písemností ve většině řízení. Tomuto důsledku je možné se vyhnout obecně dohodou s poštou, která může poštu přeposílat, popřípadě v jednotlivých již zahájených řízeních oznamovat jinou doručovací adresu.

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next