Právo a terénní sociální práce

Předpisy správního práva upravují i základní otázky postavení jednotlivce ve vztahu k veřejné správě (statusové poměry). Statusem rozumíme právní kategorii, která je podstatná pro výkon některých dalších práv a existenci některých dalších právních vztahů. Otázka statusu není jen otázkou správního práva (např. v právu rodinném hraje rodinný status podstatnou roli), ale v oblasti správního práva se správní status jednotlivce manifestuje navenek velmi intenzivně.

V některých otázkách spjatých se správním právem se uplatní i statusové poměry určené pravidly jiných oblastí práva. Typicky třeba způsobilost k právním úkonům, která se řídí předpisy práva civilního (občanského) se uplatní i při správněprávních vztazích a jednání, obdobné závěry platí i o rodinněprávním statusu apod.

Ve statusových poměrech se často vyskytuje pojem trvalý pobyt. Je třeba rozlišovat mezi trvalým pobytem občanů cizích států v ČR podle zákona o pobytu cizinců a místem trvalého pobytu českého státního občana v ČR podle zákona o evidenci obyvatel. Dále je třeba odlišovat přihlášení k „trvalému pobytu“ podle zákona o evidenci obyvatel od „přihlášení do společné domácnosti“, čímž se myslí oznámení nájemníka pronajímateli, že s ním v bytě bude do budoucna bydlet další osoby.

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next