Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

9.5.1. Druhy přestupků

Přestupky lze nalézt jednak v v zákoně č. 200/1990 Sb., a pak také v mnoha různých dalších zákonech (obvykle ke konci zákona ve společném ustanovení).

Přestupky jsou podobně jako trestné činy systematicky členěny podle toho, které oblasti se týkají. Tak můžeme například rozlišovat přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, přestupky na úseku podnikání, přestupky na úseku soudnictví mládeže, přestupky na úseku práce a sociálních věcí, přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, přestupky proti veřejnému pořádku, přestupky proti občanskému soužití, přestupky proti majetku a mnohé další.

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next