Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

9.5. Přestupky (NEAKTUÁLNÍ)

 9.5.1. Druhy přestupků
 9.5.2. Řízení o přestupcích

Nejznámějším druhem správního deliktu je přestupek.

Přestupek je definován jako zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem chráněný zákonem a zároveň je za přestupek označeno v zákoně. Tímto zákonem je zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích.

Přestupku se může dopustit pouze osoba starší patnácti let, která je v okamžiku spáchání přestupku příčetná.

Sankcemi za přestupek jsou napomenutí, pokuta, zákaz činnosti a propadnutí věci.

Množina možných přestupů podle zákona o přestupcích je mnohem širší než nejčastější a nejznámější přestupky proti silničnímu zákonu. Tyto druhy přestupků pak upravuje zvláštní část zákona o přestupcích.

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next