Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

9.2.3. Ministerstva a jiné správní úřady

 9.2.3.1. Specializované správní orgány

Ministerstva a jiné ústřední orgány státní správy tvoří nadřízené správní orgány obecní a krajským úřadům. To platí o přenesené působnosti. V samostatné působnosti jsou kraje a obce nezávislé. V případě přenesené působnosti je je kraj a obec podřízena vždy tomu ministerstvu, do jeho agendy spadá činnost, kterou v přenesené působnosti vykonává. To znamená, že stavební odbor obecního či krajského úřadu spadá pod Ministerstvo pro místní rozvoj, kdežto odbor sociální pod ministerstvo práce a sociálních věcí. Tutéž funkci jako ministerstvo může v systému státní správy mít jiný ústřední orgán státní správy založený zákonem.

Všechna ministerstva nebo jiné ústřední orgány státní správy jsou zmíněny v tzv. kompetenčním zákoně č. 2/1969 Sb., v tomtéž zákoně je vymezena působnost všech ministerstev. Působnost jiných orgánů státní správy je vymezena v zákonech, které je zakládají.

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next