Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

9.3.3.3. Uprchlíci

Uprchlík je osoba, která je pronásledována za uplatňování politických práv a svobod, nebo má odůvodněný strach z pronásledování z důvodu rasy, pohlaví, náboženství, národnosti, příslušnosti k určité sociální skupině nebo pro zastávání určitých politických názorů ve státě, jehož občanství má, nebo, v případě že je osobou bez státního občanství, ve státě jeho posledního trvalého bydliště.

Uprchlíkům uděluje Česká republiky azyl, který jim přiznává srovnatelné postavení jako cizincům s trvalým pobytem v České republice. Azyl uděluje ministerstvo vnitra na základě žádosti po proběhlém řízení. Řízení je poměrně složité a časově náročné. Počet udělených azylů je ve srovnání s běžnou cizineckou agendou zanedbatelný.

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next