Právo a terénní sociální práce

Tato kapitola pouze stručně vymezuje základní druhy a podmínky pobytu cizích státních občanů nebo uprchlíků na území České republiky. Pro podrobnější informace o jednotlivých právech cizinců a formálních postupech se prosím obraťte na jiné neziskové projekty specializované na cizineckou problematiku, případně na příslušné státní orgány.

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next