Právo a terénní sociální práce

Smyslem přezkoumávání rozhodnutí je zvýšit záruky, že rozhodování správních orgánů bude plně v souladu s požadavky zákonnosti.

Bezprostředním účelem je náprava konkrétního nesprávného rozhodnutí. Odstranění vad rozhodnutí je zájmem soukromým i veřejným. Přezkoumávání rozhodnutí lze rozdělit na:

a) řádné opravné prostředky – odvolání, rozklad

b) mimořádné opravné prostředky – žádost o obnovu řízení

c) dozorčí prostředky 1) obnova řízení nařízená správním orgánem 2) přezkumné řízení

d) soudní přezkoumání rozhodnutí na základě žaloby.

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next