Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

9.2.4. Orgány zájmové a funkční samosprávy

Zvláštní kapitolou jsou orgány zájmové a funkční samosprávy (profesní komory a vysoké školy), které vytvářejí také orgány veřejné moci. Jejich moc se obvykle vztahuje pouze na vymezený okruh osob (členové, studenti apod.)

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next