Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

9.2.1.3. Starosta

Starostu, který zastupuje obec navenek, volí obecní zastupitelstvo. Starosta řídí zasedání obecní rady a stojí v čele obecního úřadu. Obecní úřad tvoří starosta, jeho zástupce, tajemník a další úředníci. Obecní úřad vykonává jak samostatnou působnost, kde je podřízen obecní radě, tak přenesenou. Obecní úřady se často dále člení na odbory.

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next