Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

9.2.1.2. Rada obce

Obecní rada, tvořená radními, je výkonný orgán obce. Má 5 – 13 členů. V malých obcích plní funkci rady obce starosta.

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next