Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

9.2.1.1. Obecní zastupitelstvo

Obecní zastupitelstvo je nejvyšším orgánem obce. Podle velikosti má 5 – 55 členů. Ti sou voleni obyvateli obce na čtyřleté funkční období v tzv. komunálních volbách. Obecní zastupitelstvo rozhoduje jako kolektivní orgán o nejdůležitějších otázkách obce. Schvaluje program územního rozvoje, rozpočet obce, schvaluje vyhlášky obcí a mnoho dalších věcí. Obecní zastupitelstvo taktéž volí starostu a obecní radní. Zastupitelstvo se výhradně vyjadřuje k otázkám, které se týkají samostatné působnosti obce a nikdy se jeho činnost nevztahuje k přenesenému výkonu státní správy.

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next