Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

9.2.3.1. Specializované správní orgány

Některé agendy nejsou organizovány přes strukturu krajských a obecních úřadů, ale přes strukturu specializovaných správních orgánů; ty jsou pak také podřízeny příslušným ministerstvům. To platí např. o úřadech práce, finančních ředitelstvích a finančních úřadech, hygienických stanicích. Od specializovaných správních orgánů je zapotřebí odlišovat územní odloučená pracoviště ministerstev, jaká vytváří například ministerstvo životního prostředí.

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next