Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

9.2.3. Ministerstva a jiné ústřední správní orgány

 9.2.3.1. Specializované správní orgány

Ministerstva a jiné ústřední orgány státní správy jsou uvedena v tzv. kompetenčím zákoně - zákoně č. 2/1969 Sb. nebo jsou zřízena samostatným právním předpisem - např. Úřad pro ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.

V přenesené působnosti jsou tyto orgány nadřízené krajským a obecním úřadům, a to vždy v konkrétní oblasti - např. stavební odbor obecního či krajského úřadu spadá pod Ministerstvo pro místní rozvoj, sociální odbor spadá pod Ministerstvo práce a sociálních věcí apod.

V samostatné působnosti jsou obce a kraje v principu nezávislé. jimi vydané vyhlášky v samostatné působnosti však podléhají dohledu Ministerstva vnitra a mohou být přezkoumány a rušeny Ústavním soudem.

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next