Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

9.2.2. Kraje

Slovem kraje označujeme vyšší uzemní správní celky. Kraje se starají o celou řadu otázek, které spadají do jejich samostatné i přenesené působnosti. Orgány kraje jsou zastupitelstvo, rada, hejtman a krajský úřad. Struktura orgánů kraje má mnoho shodných rysů s orgány obcí. Totéž platí o přeneseném výkonu státní správy, který vykonávají krajské úřady.

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next