Právo a terénní sociální práce

Veřejnou moc na území České republiky můžeme členit podle územního klíče, podle klíče, zda se jedná o samostatnou nebo přenesenou působnost, podle klíče, zda jde o zájmovou nebo funkční samosprávu (komory, vysoké školy) a popřípadě podle kriteria specializovaných správních struktur. Dalším možným kriteriem je hierarchická úroveň (ministerstvo -> krajský úřad -> úřad obce s rozšířenou působnosti; popřípadě ministerstvo financí -> finanční ředitelství -> finanční úřad).

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next