Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

11.6.5.3. Podpůrčí doba

Podpůrčí doba začíná běžet:

Podpůrčí doba u peněžité pomoci v mateřství začíná nástupem na peněžitou pomoc v mateřství:

Nástup na peněžitou pomoc v mateřství nastává

  1. dnem, který pojištěnka určí v období od počátku osmého týdne do počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu; pokud pojištěnka tento den v tomto období neurčí, nastává nástup na peněžitou pomoc v mateřství počátkem šestého týdne před očekávaným dnem porodu,

  2. dnem porodu, pokud k porodu došlo před počátkem podpůrčí doby uvedené v písmenu a),

  3. dnem převzetí dítěte pojištěncem do péče v dalších případech nároku na PPM.

Podpůrčí doba končí:

  • uplynutím příslušného věku dítěte (nejčastěji 1 rok věku) nebo

  • uplynutím délky podpůrčí doby:

Podpůrčí doba u peněžité pomoci v mateřství činí

  1. 28 týdnů u pojištěnky, která dítě porodila,

  2. 37 týdnů u pojištěnky, která porodila zároveň dvě nebo více dětí, přičemž po uplynutí 28 týdnů podpůrčí doby peněžitá pomoc v mateřství náleží, jen jestliže pojištěnka dále pečuje alespoň o dvě z těchto dětí,

  3. 22 týdnů u pojištěnce v ostatních případech nároku na PPM,

  4. 31 týdnů u pojištěnce dle předchozího bodu, pokud pečuje zároveň o dvě nebo více dětí, přičemž po uplynutí 22 týdnů podpůrčí doby peněžitá pomoc v mateřství náleží, jen jestliže pojištěnec dále pečuje alespoň o dvě z těchto dětí.

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next