Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

11.6.9. Ošetřující lékař a lékař ČSSZ

Ošetřující lékař je zdravotnické zařízení, které svými lékaři poskytuje pojištěnci nebo jiné posuzované osobě ambulantní, ústavní nebo lázeňskou péči. Lékař je oprávněn posuzovat zdravotní stav jen v rozsahu své odbornosti.

Ošetřující lékař zejména posuzuje dočasnou pracovní neschopnost pojištěnce a zdravotní stav pro účely poskytování peněžité pomoci v mateřství, ošetřovného a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství.

Lékař České správy sociálního zabezpečení posuzuje zdravotní stav při posuzování pracovní schopnosti pojištěnce po uplynutí podpůrčí doby u nemocenského, rozhoduje o ukončení pracovní neschopnosti nebo potřeby ošetřování, pokud nejsou důvody pro jejich trvání a o jejich ukončení nerozhodl ošetřující lékař, a rozhoduje za ošetřujícího lékaře o dočasné pracovní neschopnosti a potřebě ošetřování, pokud byl ošetřujícímu lékaři ze strany ČSSZ stanoven zákaz rozhodování.

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next