Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

11.6.6.1. Podmínky nároku na ošetřovné

Nárok na ošetřovné má zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu

 1. ošetřování

  1. dítěte mladšího 10 let, pokud toto dítě onemocnělo nebo utrpělo úraz, nebo

  2. jiného člena domácnosti, jehož zdravotní stav z důvodu nemoci nebo úrazu vyžaduje nezbytně ošetřování jinou fyzickou osobou, nebo členky domácnosti, která porodila, jestliže její stav v době bezprostředně po porodu vyžaduje nezbytně ošetřování jinou fyzickou osobou, nebo

 2. péče o dítě mladší 10 let, protože

  1. školské zařízení nebo zvláštní dětské zařízení, popřípadě jiné obdobné zařízení pro děti, v jehož denní nebo týdenní péči dítě jinak je, nebo škola, jejímž je žákem, jsou uzavřeny z nařízení příslušného orgánu z důvodu havárie, mimořádného opatření při epidemii nebo jiné nepředvídané události,

  2. dítě nemůže být pro nařízenou karanténu v péči školského zařízení nebo zvláštního dětského zařízení, popřípadě jiného obdobného zařízení pro děti, v jehož denní nebo týdenní péči dítě jinak je, nebo docházet do školy, nebo

  3. fyzická osoba, která jinak o dítě pečuje, nemůže o dítě pečovat, protože onemocněla, utrpěla úraz, porodila, je v nemocnici.

Podmínkou je, že osoba, která je ošetřováná / o kterou se pečuje:

 • žije se zaměstnancem v domácnosti, nebo

 • je dítětem mladším 10 let a pečující/ošetřující zaměstnanec je její rodič.

V témže případě ošetřování (péče) náleží ošetřovné jen jednou a jen jednomu z oprávněných nebo postupně dvěma oprávněným, jestliže se v témže případě ošetřování (péče) vystřídají, vystřídání je však možné jen jednou.

Nárok na ošetřovné nemají zaměstnanci činní na základě dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce.

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next