Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

11.6.4.3. Podpůrčí doba

Podpůrčí doba je doba, po kterou má být vyplácena dávka nemocenského pojištění.

Podpůrčí doba u nemocenského začíná běžet 22. dnem dočasné pracovní neschopnosti a jinak odpovídá době dočasné pracovní neschopnosti. Celkem však může činit nejvýše 380 kalendářních dnů ode dne vzniku dočasné pracovní neschopnosti. Do tohoto období 380 dnů se započítávají i podpůrčí doby spadající do období 380 dnů před vznikem dočasné pracovní neschopnosti; předchozí období dočasné pracovní neschopnosti se započítávají do podpůrčí doby, i když při nich nemocenské nenáleželo a i když byla pracovní neschopnost uznána pro jinou pojištěnou činnost. Zápočet se neprovede, pokud pojištěná činnost trvala aspoň 190 kalendářních dnů od skončení poslední dočasné pracovní neschopnosti.

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next