Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

11.3.3.2. Celkové posuzování poměrů a důvodů propadu do hmotné nouze

Při rozhodování o nároku na dávky pomoci v hmotné nouzi se zkoumají celkové sociální poměry rodiny (společně posuzovaných osob), tedy podíl rodiny na trvání stavu hmotné nouze, do kterého se osoba dostala. Při posuzování celkových sociálních poměrů příslušný orgán pomoci v hmotné nouzi posuzuje také využívání jiného než vlastního majetku, které umožňují zpravidla osoby blízké. Zde se opět projevuje tendence poskytovat dávky pomoci v hmotné nouzi pouze osobám, které se do sociálního propadu dostaly spíše bez své viny a intenzivně se z něj snaží vymanit. Příjem zajištěný dávkami pomoci v hmotné nouzi by měl být pouze dočasný a umožnit osobě „vymanit se ze dna“. V praxi však tato tendence naráží na skutečnost, že mnoho osob o vymanění se z hmotné nouze příliš neusiluje a mnoho dalších osob o to sice usiluje, ale jejich snaha je bezvýsledná.

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next