Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

11.1. Životní a existenční minimum

Životní minimum je minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb.

Existenční minimum je minimální hranicí peněžních příjmů, která se považuje za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující přežití. Tento institut byl vedle životního minima zaveden z důvodu větší motivace pro dospělé osoby v hmotné nouzi. Existenční minimum nelze použít u nezaopatřeného dítěte, u poživatele starobního důchodu, u osoby invalidní ve třetím stupni a u osoby starší 68 let.

Životní a existenční minimum je upraveno zákonem č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, v platném znění.

Částky životního minima v Kč za měsíc

  • pro jednotlivce 3 410

  • pro první osobu v domácnosti 3 140

  • pro druhou a další osobu v domácnosti, která není nezaopatřeným dítětem 2 830

  • pro nezaopatřené dítě ve věku * do 6 let 1 740 * 6 až 15 let 2 140 * 15 až 26 let (nezaopatřené) 2 450

Životní minimum je součtem všech částek životního minima jednotlivých členů domácnosti.

Částka existenčního minima v Kč za měsíc existenční minimum 2 200.

POZOR NOVINKA

Od 1.4.2020 dochází ke zvýšení částek životního i existenčního minima

  • životní minimum pro jednotlivce na 3 860 Kč měsíčně

  • Částka životního minima společně posuzovaných osob:

- první osoba v domácnosti 3 550 - druhá a další osoba v domácnosti, která není nezaopatřeným dítětem 3 200 - dítě do 6 let 1 970 - dítě od 6 do 15 let 2 420 - dítě od 15 do 26 let (nezaopatřené) 2 770

  • existenční minimum na 2 490 Kč.

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next