Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

11.8.1. Zákonná úprava

Zdravotní pojištění v ČR se řídí těmito právními předpisy:

  • zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění (upravuje především veřejné zdravotní pojištění, rozsah a podmínky, za nichž je na základě tohoto zákona poskytována zdravotní péče a způsob stanovení cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění)

  • zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění (upravuje především výši pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, penále, způsob jejich placení, kontrolu, vedení evidence plátců pojistného a zřízení zvláštního účtu všeobecného zdravotního pojištění)

  • prováděcí předpisy k nim

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next