Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

11.8.2. Základní pojmy

-

pojištěnec

= osoba, která je účastna zdravotního pojištění

pojistné

= povinná platba, kterou pojištěnec nebo plátce odvádí konkrétní zdravotní pojišťovně, obvykle měsíčně

osvč

= osoba samostatně výdělečně činná

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next