Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

11.8.5. Výše pojistného

Výše pojistného je 13,5% z vyměřovacího základu za rozhodné období. Pojistné se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

K výši a placení pojistného konkrétně viz jednotliví plátci pojistného.

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next