Právo a terénní sociální práce

Plátci pojistného zdravotního pojištění jsou:

  1. pojištěnci uvedení v § 5, zákona č. 48/1997 Sb., tj.

    1. zaměstnanci (pojistné však za ně odvádí zaměstnavatel)

    2. OSVČ

    3. osoby bez zdanitelných příjmů

  2. zaměstnavatelé,

  3. stát.

Pokud je osoba z hlediska zákona o veřejném zdravotním pojištění zaměstnancem nebo OSVČ, a zároveň je za ni plátcem pojistného stát, pak ve většině případů (přesně viz odst. 2, § 7 zákona č. 586/1992 Sb.) je plátcem pojistného stát i tyto osoby.

Naopak pokud se osoba bez zdanitelných příjmů stane, třeba i na omezenou dobu, zaměstnancem nebo OSVČ, přestává být po tuto dobu osobou bez zdanitelných příjmů a platí pro ni výhradně pravidla jako pro zaměstnance / OSVČ.

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next