Právo a terénní sociální práce

DÁVKY

POZOR – nejde o zdravotní pojištění, to naleznete v jiné kapitole.

Z nemocenského pojištění zaměstnanců se poskytují 4 dávky:

  • nemocenské

  • ošetřovné

  • dlouhodobé ošetřovné

  • vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství

  • peněžitá pomoc v mateřství

  • otcovská

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next