Právo a terénní sociální práce

Příspěvek na péči

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé sociální situaci, a to prostřednictvím:

  1. sociálních služeb

  2. příspěvku na péči

Podle tohoto zákona má každá osoba má nárok na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství o možnostech řešení nepříznivé sociální situace nebo jejího předcházení.

Příspěvek na péči se poskytuje osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb. Příspěvek se poskytuje osobám, kterým je taková pomoc poskytována, a to zejména osobou blízkou anebo poskytovatelem sociálních služeb.

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next