Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

11.3.1. Důchodový systém

Český důchodový systém se skládá ze dvou částí. Prvním pilířem je povinné základní důchodové pojištění podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Je univerzální a zabezpečuje všechny ekonomicky aktivní osoby. Důchod ze základního důchodového pojištění pobírá většina obyvatel ČR v důchodovém věku. Vedle toho existuje dobrovolné doplňkové penzijní spoření (od 1.1.2013 nahradilo předchozí doplňkové penzijní připojištění) se státním příspěvkem.

Základním předpisem, který upravuje nároky na důchody ze základního důchodového pojištění, způsob stanovení výše důchodů a podmínky pro jejich výplatu, je zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.

Předpisem, který upravuje řízení ve věcech důchodového pojištění, je pak zákon č. 582/1991 Sb. (hlavně §§ 81 - 90).

Doplňkové penzijní spoření se řídí zákonem č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření. Poměrně přehledné informace o tomto typu dobrovolného důchodového lze najít v tomto článku

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next