Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

11.2.5. Zánik nároku na dávku

Nárok na výplatu opakujících se dávek zaniká uplynutím 3 měsíců ode dne, za který dávky náleží. U dávek jednorázových zaniká nárok uplynutím 1 roku ode dne, za který dávka náleží.

Toto jsou tedy zároveň období, za které lze zpětně (ode dne podání žádosti) dávky SSP přiznat.

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next