Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

11.2.1. Úvod, dávky a jejich rozdělení

Pozn. V kapitole Státní sociální podpora je čerpáno z materiálů MPSV - http://www.mpsv.cz/cs/2 http://portal.mpsv.cz/soc/ssp/

Úvod, dávky a jejich rozdělení

Systém státní sociální podpory (SSP) je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Účelem dávek státní sociální podpory je zejména krytí nákladů na výživu a ostatní základní osobní potřeby dětí a rodin.

Ze systému SSP se poskytují tyto dávky:

- přídavek na dítě

- rodičovský příspěvek

- příspěvek na bydlení

- porodné

- pohřebné

pozn. dříve zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře upravoval rovněž dávky pěstounské péče (vyplácené pěstounům jednorázově nebo opakovaně po dobu pěstounské péče), nyní jsou upraveny zákonem č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí zde

Dávky státní sociální podpory lze dále různě dělit.

Důležité je zejména rozdělení na dávky testované a netestované.

U dávek testovaných se při posuzování, zda žadatel má na dávku nárok, zkoumá výše jeho příjmu (resp. výše příjmu společně posuzovaných osob), naopak u dávek netestovaných nehraje při jejich získání příjem žadatele žádnou roli.

Dávky testované jsou přídavek na dítě, příspěvek na bydlení a porodné. Zbylé dávky jsou netestované, takže nárok na ně získá každý, kdo splní zákonem stanovené podmínky bez ohledu na výši příjmu.

Další důležité rozdělení je na dávky jednorázové a opakované. Jednorázové jsou porodné, pohřebné. Ostatní dávky jsou opakované (tzn. poskytují se opakovaně, typicky jednou měsíčně).

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next