Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

11.2.9. Přechod nároku na dávky

Nárok na dávku zaniká dnem smrti oprávněného, ale zemřel-li oprávněný po uplatnění nároku na dávku, vstupují do dalšího řízení o dávce a nabývají nároku na částky splatné do dne smrti oprávněného stejným dílem

a) v případě dávek testovaných všechny společně posuzované osoby,

b) v případě dávek netestovaných manželka (manžel), nezaopatřené děti a jejich rodiče, jestliže žili s oprávněným v době jeho smrti ve společné domácnosti.

Byla-li dávka již přiznána za života oprávněné osoby, ale nebyla dosud vyplacena, a oprávněná osoba po přiznání dávky zemře, vyplatí se dávka stejným dílem výše uvedeným osobám. Nárok na dávky není předmětem dědického řízení.

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next