Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

11.6.1. Předpisy upravující tyto dávky

Zákon o sociálním zabezpečení byl zrušen k 31.12.2011 a tuto oblast s účinností od 1.1.2012 upravuje zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, spolu s provádějící vyhláškou č. 388/2011 Sb. Za určitou formu pomoci osobám se zdravotním postižením lze považovat rovněž příspěvek na péči. Další formy pomoci osobám se zdravotním handicapem lze najít např. zde a problematikou se také opakovaně zabývá veřejný ochránce práv.

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next