Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

2.9. Realizace a aplikace práva

Aplikací právních norem se rozumí používání těchto norem v praxi. Když používáme určitou normu pro posouzení konkrétního právního případu, tak vlastně roubujeme obecný text na konkrétní právní situaci, resp. právní vztah.

Právním vztahem bývá označován soubor vzájemných práv a povinností konkrétních právnických nebo fyzických osob. Například právní vztahy z uzavřené kupní smlouvy jsou zejména povinnost prodávajícího předat věc, která je předmětem prodeje a právo požadovat za ní peníze a dále povinnost kupujícího zaplatit za věc a právo si věc převzít.

Realizací práva pak nazýváme právě působení právních norem a jejich dopad na konkrétní životní situace.

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next