Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

2.2. Právní řád

Pojmem právní řád rozumíme množinu právních předpisů, které jsou propojené různými vztahy a tvoří celek. Každý stát má svůj vlastní právní řád. Abychom se v obrovském množství předpisů, které tvoří právní řád, lépe orientovali, rozdělujeme tyto předpisy do různých skupin. Tak rozdělujeme platné právo na právo veřejné a soukromé, hmotné a procesní a na jednotlivá právní odvětví.

Každé právní odvětví se skládá z právních předpisů, které se soustřeďují na určitou oblast lidské činnosti. Tak například občanský zákoník a některé další předpisy patří do odvětví občanského práva, Ústava a Listina do odvětví ústavního práva, zákon o rodině do odvětví rodinného práva, zákoník práce do pracovního práva atd.

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next