Právo a terénní sociální práce

PŘEHLED:

 1. Překážky v práci na straně zaměstnance

  1. Důležité osobní překážky (§§ 191-199 ZP)

   1. dočasná pracovní neschopnost, karanténa, doba ošetřování

   2. mateřská a rodičovská dovolená

   3. jiné důležité osobní překážky v práci

  2. Překážky z důvodu obecného zájmu (§§ 200-205 ZP)

   1. výkon veřejné funkce, občanské povinnosti, jiné úkony v obecném zájmu

   2. překážky z důvodu školení, jiné formy přípravy nebo studia

 2. Překážky v práci na straně zaměstnavatele

  1. prostoje a přerušení práce z důvodu nepříznivých povětrnostních vlivů (§ 207 ZP)

  2. omezení odbytu výrobků nebo omezení poptávky po poskytovaných službách zaměstnavatele (§ 209 ZP)

  3. jiné překázky v práci (§§ 208-210 ZP)

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next