Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

10.5.8.4. Dočasné přidělení

Na základě dohody se zaměstnancem může zaměstnavatel zaměstnance dočasně přidělit k výkonu práce k jinému zaměstnavateli. Doba, na kterou se zaměstnanec přiděluje, místo výkonu práce a druh práce jsou předmětem dohody a její povinnou náležitostí. Dohodu lze vypovědět ze strany zaměstnavatele i zaměstnance i bez uvedení důvodu s 15 denní výpovědní dobou. Další podmínky stanoví § 43a, zákona č. 262/2006 Sb.

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next