Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

10.5.9.9. Zrušení pracovního poměru ve zkušební době

Smyslem zkušební doby je seznámení zaměstnance i zaměstnavatele s vzájemnými požadavky a potřebami a zjištění, zda je možná dlouhodobá spolupráce. Pokud kterákoli ze smluvních stran dospěje k tomu, že o tuto spolupráci zájem nemá, může pracovní poměr zrušit, a to s okamžitou platností (= pracovní poměr skončí dnem doručení druhé straně), nebo k jakémukoli pozdějšímu termínu, který uvede ve zrušení pracovního poměru.

Zrušení pracovního poměru ve zkušební době musí mít písemnou formu.

Zaměstnavatel nesmí ve zkušební době zrušit pracovní poměr v době prvních 14 kalendářních dnů a v období do 31. prosince 2013 v době prvních 21 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti (karantény) zaměstnance.

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next