Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

10.5.9.11. Povinnosti zaměstnavatele po skončení pracovního poměru

Po skončení pracovního poměru je zaměstnavatel zaměstnanci povinen vydat potvrzení o zaměstnání (tzv. zápočtový list), obsahující základní objektivní údaje o vykonávané práci, a na požádání zaměstnance i pracovní posudek, ve kterém zhodnotí jeho práci. Pokud by zaměstnanec s obsahem těchto dokumentů nesouhlasil, může nejpozději do 3 měsíců od té doby, co se o jejich obsahu dověděl, podat u soudu žalobu na určení, že je zaměstnavatel povinen údaje v nich přiměřeně upravit. Dále je zaměstnavatel povinen vydat zaměstnanci potvrzení o průměrném výdělku pro úřad práce a evidenční list důchodového pojištění pro ČSSZ.

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next