Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

10.5.9.7. Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem

VZOR okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem

Zaměstnanec může pracovní poměr okamžitě zrušit z následujících důvodů:

  • podle lékařského posudku nemůže dále konat práci bez vážného ohrožení svého zdraví a zaměstnavatel jej do 15 dnů od předložení tohoto posudku nepřeložil na vhodnější práci,

  • zaměstnavatel mu nevyplatil mzdu nebo plat nebo jakoukoli jejich část do 15 dnů po uplynutí období splatnosti.

V okamžitém zrušení pracovního poměru musí zaměstnanec skutkově vymezit jeho důvod tak, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným. Uvedený důvod nesmí být dodatečně měněn. Okamžité zrušení pracovního poměru musí být písemné.

Zaměstnanci v obou případech okamžitého zrušení náleží odstupné.

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next