Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

10.5.3. Odstoupení od pracovní smlouvy

Smluvní strany si mohou v pracovní smlouvě sjednat možnost odstoupení od pracovní smlouvy. Takové ujednání je ujednáním podle občanského zákoníku, které v pracovněprávních vztazích není automaticky neplatné. Odstoupit od pracovní smlouvy však lze pouze před tím, než zaměstnanec nastoupil do práce (§ 34 odst. 2 ZP).

Kromě toho může zaměstnavatel ze zákona odstoupit od pracovní smlouvy, nenastoupil-li zaměstnanec ve sjednaný den do práce, aniž mu v tom bránila překážka v práci, nebo se zaměstnavatel do týdne nedozví o této překážce.

Odstoupení od pracovní smlouvy musí být vždy písemné.

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next