Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

10.10.3. Splatnost odměny

Období splatnosti

Zákoník práce stanoví, že odměna je splatná nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém na odměnu zaměstnanci vzniklo právo: odměna za práci vykonávanou v měsíci únoru tak musí být vyplacena nejpozději 31. března a od 1. dubna je zaměstnavatel s její výplatou v prodlení. Období splatnosti odměny (neboli nejzazší termín splatnosti) má zejména tyto funkce:

  • v případě potřeby sjednat jiné období splatnosti mzdy (např. i týdenní apod.) je zákonné období maximální, tj. nelze je prodloužit, ale jen zkrátit

  • pravidelný termín výplaty je možné sjednat jen v rámci období splatnosti

  • na období splatnosti (15 dnů po uplynutí období splatnosti) se váže podmínka pro okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem

Ustanovení o splatnosti a výplatě mzdy se uplatní i pro odměnu z dohody. Výjimkou je možnost sjednat splatnost odměny z dohody až po provedení celého pracovního úkolu, na kterém zaměstnanec pracuje např. několik měsíců.

Pravidelný termín výplaty

Pravidelný termín výplaty není povinnou náležitostí pracovní smlouvy, může v ní však být sjednán (vedle toho může být určen též kolektivní smlouvou, vnitřním předpisem nebo mzdovým výměrem).

Pravidelný termín výplaty může být platně určen jen v rámci zákonného období splatnosti. Např. pravidelný termín výplaty stanovený na 12. den kalendářního měsíce ve výsledku znamená, že zaměstnavatel je povinen zaplatit zaměstnanci mzdu za měsíc únor do 12. března a od 13. března bude s platbou v prodlení. Pokud nedojde k výplatě mzdy v termínu splatnosti, má zaměstnanec právo na úrok z prodlení. Jeho výše se stanovuje podle reposazby vyhlašované ČNB pro první den kalendářního pololetí, v němž k prodlení došlo (viz www.cnb.cz), navýšené o 7%.

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next