Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

10.8.1. Dovolená za kalendářní rok

Ze zákona činí dovolená za kalednářní rok nejméně 4 týdny v kalendářním roce. Delší dovolená přísluší:

  • pedagogickým pracovníkům podle zákona č. 563/2004 Sb. a akademickým pracovníkům vysokých škol v délce 8 týdnů

  • zaměstnancům zaměstnavatelů uvedených v odst. 3 § 109, zákona č. 262/2006 Sb. (zaměstnanci státu, školy, obce, kraje...) v délce 5 týdnů

Poměrná část dovolené náleží, pokud zaměstnanec neodpracoval celý kalendářní rok, a činí za každý celý kalendářní měsíc nepřetržitého trvání téhož pracovního poměru jednu dvanáctinu dovolené za kalendářní rok.

Zaměstnanci s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou:

Čerpá-li dovolenou zaměstnanec s pracovní dobou nerovnoměrně rozvrženou na jednotlivé týdny nebo na období celého kalendářního roku, přísluší mu tolik pracovních dnů dovolené, kolik jich podle rozvržení pracovní doby na dobu jeho dovolené připadá v celoročním průměru. Dochází-li u zaměstnance v průběhu kalendářního roku ke změně rozvržení pracovní doby, přísluší mu za tento rok dovolená v poměru, který odpovídá délce příslušného rozvržení pracovní doby.

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next