Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

5.6.6. Smlouva o výpůjčce

Smlouvou o výpůjčce se věřitel zavazuje přenechat dlužníkovi věci individuálně určené a dlužník se zavazuje převzatou věc vrátit.

Tato smlouva je na rozdíl od smlouvy nájemní vždy bezplatná. Týká se nejčastěji výpůjček movitých věcí mezi přáteli a známými.

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next