Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

5.7.6.1. Reklamace dle zákona o ochraně spotřebitele

Prodávající je povinen spotřebitele řádně informovat o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění spolu s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit, také musí spotřebitele informovat o provádění záručních oprav.

Prodávající je většinou povinen přijmout reklamaci v kterékoliv provozovně, v níž je přijetí reklamace možné (a to s ohledem na sortiment prodávaného zboží nebo poskytovaných služeb). Prodávající je dále povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, že uplatňuje reklamaci (v tomto potvrzení uvádí i kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje). Po vyřízení reklamace je prodávající povinen vydat potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Reklamace včetně odstranění vad má být vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace (lze se ale dohodnout se spotřebitelem na lhůtě delší).

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next